Inställningar
Rikard Bjerkenius avatar
Skrivet av Rikard Bjerkenius
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Här ändrar ni inställningar för öppettider, bordsmappning, skrivare med mera.


Bordsmappning

Är en funktion som hjälper till när man har flera barer och vill styra bordsbeställningar så att bongarna hamnar i baren som är närmast respektive bord.

Skrivarinställningar
Här kan man styra like olika inställningar för skrivarna

  • Skrivar delay ( här anges antalet sekunder som skrivaren ska samla upp beställningar från samma bord, detta används oftast på köksskrivaren för att samla upp beställningar från samma bord och skriva ut allt på en och samma bong )

  • Skrivare öppnar (  )

  • Skrivare stänger (  )

Tjänster & öppettider
text

Appstatus
text

Appinställningar
text

Fick du svar på din fråga?