Alla samlingar
Beställningsapp
Köp- & leveransvillkor
Köp- & leveransvillkor

Här kan du läsa våra köp- & leveransvillkor

Rikard Bjerkenius avatar
Skrivet av Rikard Bjerkenius
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Allmänt

Denna tjänst levereras av Happy Order AB, nedan kallade HO. Nedanstående användarvillkor är en rättslig överenskommelse mellan dig som gäst/kund, aktuellt försäljningsställe varifrån köp genomförs, samt HO.

Samtycke

Genom att beställa och betala en produkt i HO intygar du att du har läst, förstått och samtycker till dessa användarvillkor. Vidare intygar du att du är myndig och har rätt att ingå bindande avtal, samt att du har behörighet att ingå överenskommelse om dessa användarvillkor personligen och/eller för ditt företags räkning.

Beställning

En gäst väljer produkter från HOs tjänst som skickar beställningen till försäljningsstället efter genomförd betalning. Beställningar kan tas emot enligt av vad som framgår av varje enskilt försäljningsställes öppettider. Alla priser är inkl. moms.

Beställningsbekräftelse

När HO har tagit emot en betalningsbekräftelse från något av betalsätten nedan skapas ett kvitto på aktuell kunds användarkonto.

Leverans

Kvitto måste uppvisas vid leverans av beställning. Ej upphämtad beställning kan komma att kastas av försäljningsstället utan att kunden har rätt till återbetalning.

Betalmetoder

Följande betalmetoder kan användas i tjänsten Happy Order:

  • Swish

  • Kreditkort/kontokort som accepteras av Bambora alternativt Stripes betalsystem. Bambora alternativt Stripe ansvarar för att tillämpliga säkerhetskrav för betalsystemen uppfylles, i dagsläget PCI DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard). Inga kortuppgifter lagras i HOs tjänst. Kortet debiteras direkt vid köpet.

  • Fakturering är möjlig för användare som är knutna till företag som har ingått avtal med aktuellt försäljningsställe.

Alla priser i tjänsten anges i SEK (Svenska kronor) och är inklusive moms. Moms finns specificerad på kvittot.

Klagomål

Vid tekniska problem med din beställning, kontakta HOs support på [email protected]. Alla övriga problem med beställningar hänvisas till aktuellt försäljningsställe, mejl och telefonnummer hittas på kvittot.

Återköp

Om en beställning återbetalas blir beloppet tillgängligt på ditt kreditkort/kontokort i enlighet med överenskommelsen mellan din bank och kortföretaget. Återbetalning via Swish sker i realtid.

Avslutande av konto

HO förbehåller sig rätten att när som helst avsluta användarkonton eller avbryta beställningar som strider mot dessa användarvillkor. Vidare har HO rätt att stänga av tjänsten utan att du får meddelande om det.

Ändringar av användarvillkoren

Användarvillkoren kan ändras när som helst. Kontrollera alltid datum för senaste uppdatering innan användande av tjänsten. Om samtycker till ändring/ändringar ej finnes ska tjänsten inte användas.

Force majeure

HO ansvarar inte för fel i eller förseningar av några av skyldigheterna enligt användarvillkoren om felet eller förseningen beror på orsaker som rimligen ligger utanför HOs kontroll. Force majeure innefattar alla åtgärder, händelser, uteblivna händelser, fel eller olyckor som ligger utanför HOs kontroll.

Fick du svar på din fråga?