Hoppa till huvudinnehåll
Användaravtal
Rikard Bjerkenius avatar
Skrivet av Rikard Bjerkenius
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Inledning

Detta dokument, tillsammans med vår Dataskydds- och Sekretesspolicy som hänvisas till nedan, utgör vårt Användaravtal. De innehåller de villkor enligt vilka du ges tillgång till Happy Order (“tjänst”, ”tjänsten”). Genom att använda tjänsten godkänner du avtalen. Samtycker du inte till villkoren får du inte heller använda tjänsten. Du ingår avtal med Happy Order AB (Adress: Happy Order AB, Idrottsvägen 37, 702 32 Örebro; Organisationsnummer: 559112-7906; “oss”, “vi”, “våra”, “vår” respektive “vårt”), vilka tillhandahåller Happy Order.

När du godkänner detta Användaravtal godkänner du även vår Dataskydds- och Sekretesspolicy, som alltså ska ses som en del av detta avtal.

Dataskydds- och Sekretesspolicy

Vår Dataskydds- och Sekretesspolicy reglerar hur dina personuppgifter hanteras: exempelvis vilken information som sparas, hur den lagras, och hur vi kan komma att använda den för att skapa en bättre köpupplevelse för dig. Vänligen läs vår Dataskydds- och Sekretesspolicy för att känna dig trygg när du använder Happy Order (Här kan du läsa den: Dataskydds- och Sekretesspolicy).

Vad är Happy Order?

Happy Order är en digital plattform som syftar till att underlätta kontakten mellan säljare och potentiella respektive befintliga köpare. Vi möjliggör för säljare att marknadsföra och sälja sina produkter via Happy Order och för kunderna att enkelt hitta dem. Vi är inte ansvarig för någonting som säljs eller marknadsförs på plattformen.

Uppstår det problem i relationen mellan säljare och köpare vill vi naturligtvis hjälpa till så långt som möjligt – målet är att alla transaktioner ska vara smidiga och smärtfria och att alla användare, både säljare och köpare, ska vara nöjda. Dock har vi ingen ingen möjlighet att granska allt som som läggs upp på Happy Order. Exempelvis har vi ingen möjlighet att kontrollera och kan därför heller inte garantera att innehållet i de annonser som läggs upp på Happy Order verkligen existerar eller är korrekt, är lagligt, säkert att använda, eller håller viss kvalitet och pris. Vi garanterar heller inte att säljarna har rätt att sälja en viss vara, att annonser och omdömen är sanningsenliga, eller att parterna kommer genomföra en transaktion eller retur. Vi har således inget ansvar för det som användarna lägger upp på Happy Order.

Ditt konto

Du behöver registrera ett konto för att kunna använda vår fullständiga tjänst. Följande regler gäller:

 • Du måste vara 18 år eller äldre för att använda Happy Order.

 • Var ärlig. Var snäll. Den information du uppger måste vara korrekt och du får inte uppge felaktig information eller utge dig för att vara någon annan person eller annat företag. Användarnamnet du väljer får inte vara kränkande, utgöra hets mot folkgrupp, eller innebära intrång i någons immaterialrättsliga rättigheter.

 • Du ansvarar för ditt konto. Personen vars betalnings-/faktureringsinformation är registrerad på kontot kommer att vara ansvarig vid en eventuell transaktion, varför vi råder dig att inte dela med dig av dina kontouppgifter till någon du inte litar på. Det är av största vikt att du skyddar ditt konto och om du som användare ansvarar för att meddela oss vid misstankar rörande säkerhet för ditt konto.

Genom att registrera dig som säljare på Happy Order bekräftar du att du har befogenhet och behörighet att företräda näringsidkaren, och binda denne till detta avtal.

Innehåll

All den information som du publicerar genom att använda Happy Order kallas ”ditt innehåll”. Detta kan vara (men är inte begränsat till) användaruppgifter, fotografier och bilder, texter, video, data, teknik, koncept och idéer. Vi har rätt att använda detta innehåll för kommersiella syften, dock ingen skyldighet att göra så. Se även vår Dataskydds- och Sekretesspolicy.

Genom att använda Happy Order ger du oss rätt att använda, reproducera, ändra, kopiera, överföra, allmänt tillgängliggöra och/eller framföra ditt innehåll på sådant sätt, och i de kanaler och områden som vi önskar. Med undantag för vad som följer av vår Dataskydds- och Sekretesspolicy och tvingande lag är denna rätt för oss helt obegränsad, oåterkallelig, global, evig och både fullt upplåtbar och fullt överlåtbar. Rätten omfattar även eventuella ideella rättigheter till innehållet.

Det låter kanske mycket, men det är nödvändigt för att Happy Order ska fungera optimalt. Det innebär exempelvis att du ger oss rätt att visa dina bilder i konsumenternas flöden, att vi kan ändra storleken på dina bilder så att de ser bra ut även i mobilen, och att vi får visa dina foton som ett gott exempel på den mat och dryck som säljs genom Happy Order.

Skulle någon annan användare ha publicerat material som du äger de immaterialrättsliga rättigheterna till ber vi dig att genast kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ner. Om vi upptäcker att du har publicerat material som någon annan äger rättigheterna till kommer vi att ta bort det.

Genom att godkänna detta avtal ansvarar och lovar du som användare också att du inte kommer publicera innehåll som på något sätt strider mot lag, utgör hets mot folkgrupp, är vilseledande eller på annat sätt kan anses kränkande eller inte är förenlig med god affärssed.

När du använder Happy Order

När du använder Happy Order finns det en del förhållningsregler du måste följa.

Använd inte Happy Order för att bryta mot lagen. När du använder vår tjänst får du inte kringgå eller bryta mot lagar eller våra avtal, policyer eller villkor. Du får inte heller på annat sätt göra intrång i tredje mans immateriella och övriga rättigheter.

Följ god affärssed och uppförande. Du får inte i något sammanhang publicera eller använda felaktiga eller kränkande information eller uppgifter, eller manipulera priser och andras annonser. Du får inte heller använda Happy Order för att skicka skräppost eller spam. Vidare är det heller inte tillåtet att utan samtycke samla in information om andra användare. Du får inte heller använda tjänsten om du inte får ingå bindande avtal – detta gäller till exempel dig som är under 18 år.

Stjäl inte. Du får inte kopiera, ändra eller på något sätt använda material eller innehåll från Happy Order eller rättigheter som tillhör oss eller tredje part. Detta innebär exempelvis att du inte får ändra, kopiera, reproducera eller publicera innehåll taget från Happy Order, utan att ett uttryckligt och skriftligt samtycke från oss. Givetvis är det heller inte tillåtet att sälja eller licensiera vår tjänst, eller information därifrån.

Försök inte förstöra för våra system. Detta innebär att du inte får använda dig av teknik som kan skada Happy Order, våra intressen eller tillgångar. Vidare får du heller inte använda dig av automatiserade metoder för att få tillgång till vår tjänst.

Var ärlig med vem du är. Du får alltså inte registrera ett konto med felaktiga eller falska uppgifter. Att överlåta ditt konto till en annan person utan vårt samtycke, eller tillåta att någon annan använder det är inte tillåtet. Till sist är det inte tillåtet att fara med osanning.

Missbruk och uppsägning

Vi besitter rätten att när som helst vidta vilka åtgärder som helst (bland annat, men inte begränsat till: stänga av konton och tjänster, begränsa användning, ta bort annonser och meddelanden) med ditt konto och den information samt det material som finns tillgängligt där, om vi anser att en eller flera av följande punkter är uppfyllda:

 • du har brutit mot lagen, detta Användaravtal eller syftet med detta Användaravtal;

 • du har orsakat problem för oss eller våra användare, eller skapat risk för skadeståndsskyldighet;

 • du har gjort intrång i våra eller tredje mans rättigheter;

 • du har orsakat problem för oss eller våra användare, eller skapat risk för skadeståndsskyldighet;

 • du har kränkt våra anställda, användare, eller tredje man;

 • vi kan inte bekräfta att den information du har tillhandahållit oss, antingen direkt eller via vår tjänst, stämmer; eller

 • du har inte betalat eventuella avgifter inom angiven tid.

Vi får dock när som helst välja att ha överseende med användares missbruk av tjänsten, och istället vidta de åtgärder vi finner lämpliga för situationen.

Att när som helst avsluta ditt konto hos oss är en rätt du har. Detta kommer dock inte påverka vår rätt till den information du tidigare har publicerat, och om du fortfarande har innestående fakturor är du fortsatt betalningsskyldig.

Köp

Vid köp träffas ett separat avtal mellan säljare och köpare. När du köper eller säljer föremål på Happy Order slussas du vidare till en utomstående betalningsleverantör, som i sin tur erbjuder dig olika betalningssätt. Dessa betalningsleverantörer, och betalningssätt, kan när som helst komma att ändras. Om du väljer att köpa eller sälja någonting via Happy Order kommer du ingå ett separat avtal med betalningsleverantören.

Fel, frågor eller problem som uppkommer till följd av köpet ska hanteras av nämnda säljare eller leverantör av betalningstjänster, och inte av oss. Du bör därför direkt ta kontakt med dem om du har några frågor. Vi är därmed inte ansvariga för tillexempel förseningar, fel på produkten, betalning eller annat som uppstått på grund av problem relaterat till föremål som erbjudits till försäljning på Happy Order.

Användning av Happy Order som köpare

Förutom de regler som gäller generellt för användare av Happy Order lovar du som köpare att alltid betala för de produkter du köpt, om inte något uppenbart och väsentligt fel förelagt i objektbeskrivningen eller du inte kan få kontakt med säljaren.

Villkor för köp

När du köper produkter genom Happy Order samtycker du till att följa de regler som föreligger för köpare enligt detta Användaravtal. När du ingår köpeavtal gäller följande:

 • Du ansvarar för att läsa hela objektbeskrivningen innan du väljer att köpa produkten.

 • När du köper en vara ingår du ett bindande avtal med säljaren – du måste alltså fullfölja din del av avtalet, såsom till exempel betalning.

 • För att du ska kunna genomföra betalningen krävs det dels att du ingår ett särskilt avtal med en betalningsleverantör, dels att du godkänner de villkor som gäller för det betalningssätt du valt.

Ansvar

Utöver vad som i övrigt följer av våra avtal, policyer och villkor ansvarar vi inte då skador direkt eller indirekt orsakas av någon av följande anledningar:

 • Din användning av tjänsten, eller att du inte kunnat använda tjänsten. Detta gäller även om det har varit förseningar eller avbrott i vår tjänst, om du har blivit avstängd eller blivit berörd av annan åtgärd vidtagen av oss på grund av brott mot detta Användaravtal, eller om virus/annan skadlig mjukvara har spridits på grund av användning av eller länkning till tjänsten.

 • Happy Order agerande. Vi har alltså inget ansvar för eventuell vägledning gällande exempelvis prissättning. Detsamma gäller om du måste ändra någonting i din näringsverksamhet på grund av uppdatering av detta Användaravtal eller policyer.

 • Övriga parter. Vi är inte ansvariga för andra användares beteenden, innehåll eller passivitet, eller om produkter som sålts via Happy Order orsakat skador. Vi är inte heller ansvariga för intrång eller påstådda intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

 • Det är även du som användare som helt och fullt ansvarar för att du inte ska bryta mot lagen eller mot detta Användaravtal. Sker sådant brott ändå har vi inget som helst ansvar. Detsamma gäller om en användare har använt sig av felaktiga uppgifter.

 • Vi, våra företrädare, ombud och anställda, ska inte i något fall vara ansvariga gentemot användaren eller tredje part, för indirekta skador såsom till exempel förlust eller avbrott i näringsverksamhet, utebliven vinst eller uteblivna affärstillfällen, förlorat anseende, förlust av data, eller övriga skador som inte orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

I vissa fall tillhandahåller Happy Order tjänsten som handlare. Då är Happy Order skyldiga till samma villkor som ovan.

Ersättning och skadeståndsansvar

Om vi ådrar oxx några kostnader eller förluster på grund av att du har brutit mot detta Användaravtal åtar du dig att ersätta oss fullt ut för dessa, inklusive rimliga kostnader för juridiska tjänster.

Tvingande lag

Detta Användaravtal avser inte att på något sätt begränsa våra skyldigheter som följer av tvingande lag. Detta gäller bland annat konsumenters särskilda rättigheter.

Tvistelösning

Uppstår det en tvist mellan dig och oss rekommenderar vi att du först tar kontakt med oss, så att vi kan försöka komma fram till en lösning. Det är dock alltid svensk lag som gäller för frågor och tvister som uppstår på grund av detta Användaravtal, och, om du inte är konsument, kommer Örebros tingsrätt att vara första instans.

Skulle någon bestämmelse, eller del av bestämmelse, i detta Användaravtal visa sig vara ogiltig ska detta inte påverka övriga bestämmelser.

Vi har rätt att när som helst överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Användaravtal, utan att på förhand inhämta ditt uttryckliga samtycke.

Uppdatering av avtal

Vi äger rätten att ändra och uppdatera detta avtal. Vi kommer då antingen skicka det via e-post eller publicera det på vår hemsida. Därefter tar det 30 dagar innan det nya avtalet börjar gälla. Genom att använda vår tjänst godkänner du våra ändringar. Detta avtal ersätter avtal med tidigare datum.

För tydlighetens skull vill vi även klargöra att du genom detta Användaravtal endast får tillgång till vår tjänst. Du blir inte på något sätt vår partner, franchisetagare eller liknande.

När du har godkänt detta Användaravtal får du direkt tillgång till vår tjänst. Du samtycker därmed till att du inte har rätt att ångra detta avtal enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler efter att du har fått tillgång till tjänsten.

Kontakt

Hör gärna av dig om du har tips, tankar och/eller synpunkter rörande detta Användaravtal. Tillsammans kan vi säkert göra det ännu lite bättre! Våra kontaktuppgifter är:

Fick du svar på din fråga?