Förberedelse

 • Packa upp terminalen och laddaren ur kartongen

 • Nätanslut laddaren

 • Anslut laddarkabeln mellan laddaren och terminalens laddkontakt, just ovanför kameran på baksidan av terminalen.

 • Låt terminalen ladda tills det den laddat till > 30% (har provat att starta upp terminal när den står på 6% och det verkar funka bra)

Starta terminal

 • Tryck ner och håll in den grå powerknappen i cirka 8 sekunder tills det att skärmen släcks ner helt och hållet

 • Släpp knappen

 • Tryck ner och håll in den grå powerknappen igen i cirka 8 sekunder tills skärmen visar "Carbon".

 • Släpp knappen

 • Terminalen har startat upp när den visar "Welcome! - To get started..."

Starta uppdateringen

 • När "Welcome"-texten visas på skärmen, tryck koden: 1 4 7 3 6 9

 • Tryck sedan Exit application (nu visar terminalen "Terminal closed" på skärmen)

 • Tryckkoden 1 4 7 3 6 9 igen

 • Nu befinner du dig i menyn "System functions"

 • Tryck på < längst ner till vänster

 • På skärmen står nu längst upp 1. Start Application Updater

 • Tryck på knappen 1 i knappsatsen

 • Ange dagens kod: [Paytrim Ska Tillhandahålla ”Dagens kod”]

 • Terminalen börjar nu uppdateras
  Ignorera meddelandet "Update Paused"
  Låt terminalen uppdateras, vilket tar ca. 5 minuter
  Terminalen startar om två gånger - Viktigt att den får göra det!
  Under uppdateringen kommer skärmen "Welcome - To get started..." visas några gånger. Uppdateringen är dock inte klar förrän terminalen startat om 2 gånger.
  Rör ej terminalen innan uppdateringen är helt klar.

 • När terminalen startat om två gånger och det gått ca.5 minuter visar skärmen "Welcome - To get started . . ." och då är uppdateringen helt klar.

Hittade du svaret?