Artiklar
Rikard Bjerkenius avatar
Skrivet av Rikard Bjerkenius
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Visa alla artiklar i en kategori genom att klicka på kategori (det går inte att klicka på en kategori om inställningarna för denna är öppen)

Aktivera/inaktivera en artikel genom att klicka på ON/OFF till höger i artikellistan

Ändra befintlig artikel genom att klicka på, spara ändringar genom att klicka på

Lägg till en ny artikel genom att först klicka på den kategorin som artikeln ska vara i, sedan klickar man på den gröna knappen "Lägg till ny artikel".

 • Artikelbild ( storlek stående artikelbilder: 968x1196px, liggande: 1420x558px )

 • Artikelnamn

 • Artikelbeskrivning

 • Pris ( inkl. moms )

 • Kategori

 • Varugrupp ( viktigt att ni väljer rätt varugrupp för att bokföringen blir korrekt )

 • EAN ( streckkodsnummer på flaskan/burken, används ej idag )

 • Tvinga utskrift till ( På artiklar som ska skrivas ut i köket eller tvingas att skrivas ut någon annan stans så måste man här välja till vilken skrivare artikel ska skickas )

 • Utskriftstext (Om något anges här så override:as artikelnamnet på bongarna som skrivs ut i kök/bar, används för att förkorta långa artikelnamn )

Attributer / Tillval / Alternativ styr man inne på en artikel, längst till höger. Klicka på "Lägg till nytt tillval/alternativ" för att skapa ett nytt val, man kan i princip ha hur många attributer/tillval/alternativ som helst. Mer om dessa här:

 • Produktattribut (detta visas i appen)

 • Minsta val (  )

 • Max val (  )

 • Beskrivningstext (  )

 • Prismodifiering (  )

Fick du svar på din fråga?